Bolivia

526041_377495895606558_1408666216_n
Under 2014 har föreningen fortsatt sitt samarbete med Qhanawara i Bolivia. Psykologen Julia Mendoza arbetar där med stöd av ett stipendium från föreningen. Qhanawara är ett fritidshem för barn i ett fattigt område i utkanten av El Alto och drivs av en ideell förening med samma namn. Genom Psykologer utan gränsers stipendium kan Julia arbeta 50 % som psykolog, till skillnad från ca 12 % av en heltidstjänst innan stipendiet. Julia har fokuserat på att göra hembesök hos barnens familjer under höstterminen och har också haft terapier i grupp och individuellt. Hon har tidigare gjort emotionella och kognitiva kartläggningar av barnen. Kontakt med Julia sker i den internationella arbetsgruppen via Skype och email.

Under 2014 har den internationella gruppen haft regelbundna möten med
psykologstipendiaten psykolog Julia Mendoza på Qhanawara i El Alto via Skype. Under
hösten har Julia erbjudits handledning på spanska av Alberto Santi (leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad) vid Psykologpartners i Linköping. Alberto har utfört denna handledning på volontärbasis. Detta har oftast skett i samband med mötena med den internationella gruppen. PUG har också skickat utbildningsmaterial i olika terapimetoder samt bistått i att etablera kontakt mellan Qhanawara och lokala organisationer som arbetar med Mänskliga rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa.

Under 2014 har projektet besökts av dåvarande vice ordförande Tekla Tell som har träffat psykologstipendiaten Julia Mendoza. Kontakten med projektets grundare Ulrika Nilsson har också varit kontinuerlig. Projektet har följts upp genom att Julia enligt avtal skickat en återrapportering efter 6 månader och en mer övergripande kvalitativ utvärdering efter 12 månader. Utvärderingen har diskuterats i den internationella gruppen liksom i styrelsen. Den
har översatts och finns att läsa i sin helhet i separat dokument. Sammanfattningsvis betonar psykolog Julia Mendoza i sin utvärdering att hon tycker att det största utbytet har varit att få professionell vägledning genom den erfarna handledaren, samt att det har varit ett mervärde att en grupp har intresserat sig för hur psykologi kan användas på hennes arbetsplats.