Stöd en psykolog

Det här är Youssef.

Han har en kandidatexamen i psykologi, och bor i byn Lalibela i norra Etiopien. Byn ligger i ett fattigt högland, där de flesta lever på jordbruk. I byn möter han många barn som har lämnat sina hem på landsbygden.

Youssefs idé är att förebygga problem i hemmen genom att lära ut nya färdigheter till föräldrarna. Genom att erbjuda träning i de föräldrabeteenden som hänger samman med en positiv utveckling bland barn, hoppas Youssef kunna åstadkomma positiva exempel som kan bli en ny modell för barnuppfostran. I träningen ingår alternativ till att bestraffa barnen.

”Youssefs idé är att förebygga problem i hemmen genom att lära ut nya färdigheter till föräldrarna”

Med hjälp av ett arbetsstipendium, och handledning på distans av psykologer från Psykologer Utan Gränser Sverige, kan Youssef genomföra projektet med ett antal familjer på egen hand. Förhoppningen är att på sikt få regeringen att satsa på liknande projekt.

För projektet behöver Youssef ett arbetsstipendium på 8000 kr för att utveckla idén och prova den med ett antal familjer.

Vill du stödja Youssef?

Sätt in valfritt bidrag till Psykologer Utan Gränser, Postgironummer 654131-2.

Märk inbetalningen: ”Lalibela”.

Om du har frågor kan du mejla psykologerutangransersverige@gmail.com.

Tack för ditt stöd!

Sista medlemsträffen för året

På tisdag den 3/12 är det dags för årets sista medlemsträff för Psykologer utan Gränser! Vi ses på Linnégatan 12 i Stockholm.

Årets sista medlemsevent blir ett kvällsmöte med glöggfika och spännande samtal med fokus på att arbeta som psykolog i krigs- och katastrofsituationer.

Vi bjudit in Birgitta Gälldin Åberg, psykolog med erfarenhet av att ha arbetat i över 30 länder för bland annat organisationer som Rädda barnen, Unicef, MSB och SIDA. Birgitta har mångårig erfarenhet från att arbeta i fält under svåra omständigheter och är specialist på frågor som rör krigssituationer och naturkatastrofer. Hon är även medlem av UD:s stödstyrka som står till förfogande vid stora katastrofer där många svenskar varit inblandade, så som efter tsunamin i sydostasien och bombningarna av Londons tunnelbana. Vi tror detta kommer bli ett väldigt spännande samtal med plats för öppen diskussion och hoppas få se många av er. Då detta är årets sista medlemsevent vill vi även gärna ta tillfället i akt och höra vad ni har för idéer och förhoppningar inför nästa verksamhetsår!

Eventet äger rum i PBMs lokaler på Linnégatan 12 och är gratis för medlemmar. Är man inte medlem än kan man bli det via vår hemsida eller på plats, medlemsavgiften är 100 kr för student/PTP/pensionär/arbetslös och 200 kr för leg psykolog. Glöggfika kommer att finnas till självkostnadspris och anmälan sker innan den 1/12 till vår mail: psykologerutangransersverige@gmail.com. Antalet platser är begränsat så först till kvar gäller!

Välkomna!

Årsmöte 2014

Varmt välkomna till PUG:s årsmöte 2014! Mötet är lördagen den 18/1 och hålls i PBM:s lokaler på Linnégatan 12 i Stockholm. Vi börjar klockan 12.00 med lunch och siktar på att vara färdiga runt klockan 18.00 för att de som vill sedan ska kunna gå och äta middag tillsammans.

Vi kommer förutom att välja en ny styrelse ha ett påverkanstorg för att bland annat diskutera ramar och urvalskriterier för våra utlandsprojket samt hur vi kan skapa förutsättningar för hållbart engagemang. Dessutom kommer psykologen Josefin Michanek från Rädda barnen i Stockholm att föreläsa. Detta är perfekt om du vill vara med och påverka det kommande verksamhetsåret eller bara är nyfiken på hur du kan engagera dig i föreningen

Det är gratis för medlemmar och anmälan görs till psykologerutangransersverige@gmail.com senast torsdagen den 16/1.