Årsmöte och samtal med Erica Mattelin om psykisk hälsa hos barn på flykt!

Varmt välkomna på årsmöte med Psykologer utan gränser på zoom lördag 26 mars kl 15:00-16:30! Vi inleder kl. 15:00 med ett samtal med Erica Mattelin, leg. psykolog, doktorand vid Linköpings universitet och vinnare av stora psykologpriset 2021. Ericas forskningsfokus är psykisk hälsa hos barn på flykt. Efter samtalet fortsätter vi med årsmötet. Dagordning bifogas. 

PS! Kom ihåg att förnya ditt medlemskap inför årsmötet! Mer info på http://www.psykologerutangranser.se/bli-medlem/ 

 

Årsmöte dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

 1. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 3. Fastställande av medlemsavgift och medlemsvillkor

 4. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

 5. Val av styrelse i föreningen för en tid av 1 år.

 6. Val av revisor samt suppleant.

 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 8. Val av valberedning som består av 2 personer som inte ingår i styrelsen.

 9. Övriga frågor.

————————————————

Intresserad av global psykologi? 

Nominera dig nu! 

Vill du, eller känner du någon som vill engagera sig i PUG:s styrelse? Vi tar nu emot nomineringar till styrelsen. Nomineringstiden är 11-23 mars 2022! Det är bara att skicka in namn och kontaktuppgift till mailadressen nedan. 

Vi söker dig som är psykolog eller psykologstudent och som har ett intresse för globala frågor. Du kan vilja göra en stor eller liten insats, eller bara prova på styrelsearbete. Under året fortsätter PUG med sitt fokus på global mental hälsa. Det finns möjlighet för styrelsen att ta initiativ till nya projekt. Det är bra men självklart inget krav att ha erfarenhet från ideella föreningar. Är du intresserad så kontaktar vi dig och berättar mer samt ställer några frågor till dig. 

Skicka din nominering till hjalpmotsjalvhjalp@gmail.com