Hur påverkar Covid -19 den psykiska hälsan och psykologers arbete globalt?

Måndag 30 november kl. 12.00
Att Coronaläget i världen påverkar den psykiska ohälsan vet vi. Under året har vi haft kontakt med våra samarbetspartners för att samla in kunskap om hur Covid 19 påverkar deras arbete och deras patienter.
Resultatet av denna informationsinsamling hoppas vi kunna presentera i början av 2021, men redan nu bjuder vi in till två seminarier där psykologer från olika delar av världen delar med sig av sina erfarenheter utifrån hur Corona påverkat deras arbete och patienter.
I det andra digitala seminariet deltar:
Maya Törner, PTP psykolog, ordförande för Psykologer Utan Gränser.
Nora Choque Olsson, leg. psykolog, styrelseledamot Psykologer Utan Gränser och verksam vid Stockholms Universitet.
Abebe Adey, leg. psykolog som arbetar i den ideella organisationen Bright star i Etiopien.
Chaste Uwihoreye, master i klinisk psykologi, terapeut och forskare verksam i den ideella organisationen Uyisenga ni imanzi i Rwanda.
Varmt välkomna!