Nu blir våra medlemmar föreläsare i psykologiska faktorer vid migration och flykt

Igår började vi utbilda våra medlemmar i föreläsningen om psykologiska faktorer vid migration och flykt, som vi håller för volontärer och annan personal som arbetar med flyktingar och nyanlända. Det var roligt att många kom igår kväll och nu vill gå ut och föreläsa på Sveriges flyktingboenden!

Föreläsn. mig.