21-01-25 Samtalsserie med psykologer med internationell erfarenhet

Ny samtalsserie, onsdagen den 27/1 kl. 18!
Vill du få lite inspiration? Psykologer utan gränser i samarbete med Sebastian Zinfandel (moderator och initiativtagare) bjuder in till en samtalsserie där psykologer med internationell erfarenhet berättar, svarar på frågor och samtalar. Psykologstudenter och psykologer är varmt välkomna att delta i samtalet. OBS: För att delta i eventet och få länk till zoom, ansök om medlemsskap i gruppen ”Psykologer och internationellt humanitärt arbete”, som är PUG:s nya forum för att dela med sig av och tipsa om internationella erfarenheter. I den gruppen ligger eventet och länk till zoom kommer dit!
Upplägget kommer att bestå av ca 10 minuter intervju med en internationellt erfaren psykolog, och sedan 20 minuter av samtal och frågor från deltagare i samtalet. Träffarna kommer att ske över Zoom, varannan onsdag, kring kl. 18.
Det kommer vara ett tillfälle att mötas och träffa kollegor man kanske aldrig annars hade träffat, och det kommer pågå hela våren så länge som det finns personer kvar att träffa.
De psykologer som vi kommer att fokusera på vid de tre första träffarna är:

Onsdag 27/1 – Sofie Dahlman, leg. psykolog med en masterutbildning i global hälsa samt medgrundare av Psykologer Utan Gränser och Globalpsykologerna. Sofie har skrivit två masteruppsatser, en om känsloreglering hos gatubarn i Etiopien och en om kognition hos gatubarn i Bolivia. Den senare av dem har publicerats för tidskriften Child Neuropsychology.

Onsdag 10/2 – Maya Törner, PTP-psykolog och ordförande i Psykologer Utan Gränser. Maya skrev sin uppsats i Etiopien om kulturella och kontextuella aspekter av att behandla PTSD med Prolonged Exposure.

Onsdag 24/2 – Linda Andersson, leg. psykolog med lång erfarenhet av internationellt arbete och grundare av konsultföretaget MensSanaGlobal. Linda har jobbat för FN och Läkare Utan Gränser i bland annat Sudan, Colombia, Liberia, New York och Bryssel. Idag jobbar Linda som Senior Staff Counsellor på UNHCR.

Är du psykologstudent eller psykolog med internationell erfarenhet? Kan du tänka dig att dela med dig? Kontakta Psykologer utan gränser eller skriv i gruppen ”Psykologer och internationellt humanitärt arbete”. Tack!