Stöd en psykolog

Det här är Youssef.

Han har en kandidatexamen i psykologi, och bor i byn Lalibela i norra Etiopien. Byn ligger i ett fattigt högland, där de flesta lever på jordbruk. I byn möter han många barn som har lämnat sina hem på landsbygden.

Youssefs idé är att förebygga problem i hemmen genom att lära ut nya färdigheter till föräldrarna. Genom att erbjuda träning i de föräldrabeteenden som hänger samman med en positiv utveckling bland barn, hoppas Youssef kunna åstadkomma positiva exempel som kan bli en ny modell för barnuppfostran. I träningen ingår alternativ till att bestraffa barnen.

”Youssefs idé är att förebygga problem i hemmen genom att lära ut nya färdigheter till föräldrarna”

Med hjälp av ett arbetsstipendium, och handledning på distans av psykologer från Psykologer Utan Gränser Sverige, kan Youssef genomföra projektet med ett antal familjer på egen hand. Förhoppningen är att på sikt få regeringen att satsa på liknande projekt.

För projektet behöver Youssef ett arbetsstipendium på 8000 kr för att utveckla idén och prova den med ett antal familjer.

Vill du stödja Youssef?

Sätt in valfritt bidrag till Psykologer Utan Gränser, Postgironummer 654131-2.

Märk inbetalningen: ”Lalibela”.

Om du har frågor kan du mejla psykologerutangransersverige@gmail.com.

Tack för ditt stöd!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.