Grekland

Lighthouse relief Lesbos, Grekland

Under våren 2018 har Psykologer utan gränser Göteborg påbörjat ett projekt för anställda i frivilligorganisationen Lighthouse relief. Lighthouse relief är en organisation som har sin bas på Lesbos där de framförallt jobbar med att ta emot flyktingar. Organisationen finns även på andra ställen i landet med lite olika inriktningar på sina projekt. Bland annat projekt för barn och ungdomar. Tre grupper handleds kontinuerligt via Skype utifrån frågeställningar som uppkommer i volontärernas dagliga arbete samt utifrån ett långsiktigt perspektiv med fokus på återhämtning. Handledningen är också ett sätt att etablera en kontakt med en liten organisation på fältet som gör en både viktig men också krävande insats i arbetet med flyktingmottagande i Europa. Vår förhoppning är att utveckla samarbetet och kunna stödja arbetet även på andra sätt när vi lärt känna organsationen och dess behov ännu mer.