Indien

Psykologer Utan Gränser har i Stockholm en arbetsgrupp som arbetar med att starta uppett lokaltsamarbetsprojekt i Indien och under året har ett samarbetet med de lokala organisationerna Russ foundation och Evidence, som påbörjades under hösten 2015, fortsatt. Arbetsgruppen har setts ca en gång per månad. Vi har nu inlett ett samarbete med en lokal partner i form av en psykologorganisation som heter Tamil Nadu Psychological Association. Arbetet framöver kommer att handla om att söka medel till ett gemensamt samarbetsprojekt och att utarbeta vad det projektet ska handla om. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med vår partner Tamil Nadu Psychological Association och de lokala organisationer som blir målgrupp för de insatser vi kommer att göra.