Samarbeten

För oss på Psykologer utan gränser är samarbeten något vi tycker är viktigt. Att som förening ha ett brett kontaktnät och samarbeten på olika sätt gynnar flera. Genom att ha en bra dialog med andra föreningar och företag, både i och utanför Sverige, för att lära sig av varandra och kunna hjälpa varandra.
Vi tror att det är viktigt att vi som jobbar mot samma mål inom fältet för globala frågor jobbar tillsammans.

Så tillhör du en organisation/förening som känner att ett ev samarbete skulle gynna både er, oss och andra så är det bara att höra av er.

Några föreningar vi samarbetar med är:

Forum Syd 

Globalpsykologerna

Läkare i Världen

RSMH

Parasoll Bolivia

Arkitekter utan gränser