Sverige

Under 2018 planerar vi att prioritera migrationsprojektet. Vi började i april med en workshop på Kompetenscentrum för psykoterapi, KCP  med Liria Ortiz om ATT ÖKA HOPP OCH SJÄLVTILLIT HOS ENSAMKOMMANDE OCH FLYKTINGAR VID ASYLPROCESSEN OCH AVSLAG (se mer under Nyheter). Planen är att aktivera nya och gamla medlemmar som vill verka för stöd till migranter på hemmaplan.

Under hösten 2015 tog Psykologer utan gränser, i samarbete med Globalpsykologerna fram ett material om psykisk hälsa kopplat till flytt och migration. Detta anpassades till volontärer som möter personer som flytt till Sverige och under våren har ett antal pilotföreläsningar hållits för både volontärer på evakueringsboenden och organisationer som jobbar med språkstöd till nyanlända samt studenter och yrkesverksamma psykologer som vill fördjupa sig i ämnet. Förutom att ta upp psykologiska faktorer kopplade till migration så innehåller föreläsningen en del om hur stöd till volontärer kan se ut och hur man som volontär kan ta hand om sig själv. Projektet fortsätter och under 2018 har PUG träffat Ingen människa är Illegal i Uppsala och Individuell Människohjälp i Stockholm. Är du intresserad av att vara med och utbilda i ämnet, eller vill du att vi kommer till din förening/arbetsplats och föreläser.Hör av dig till oss!

Psykologer utan Gränser Göteborg har under 2017 haft ett samarbete med den Göteborgsbaserade organisationen Agape.  Agape arbetar mot ensamkommande flyktingbarn som förlorat hem och sammanhang och tvingas leva på gatan. Deras verksamhet  bygger framförallt på aktiviteter kvällstid som bemannas av volontärarbetare, samt frivilliga familjehem. PUG  har erbjudit konsultationstillfällen och stöd till volontärerna i gruppform, samt vid behov kompletterande telefonkonsultation.