Bli aktiv

På plats i Stockholm!

Vi har  två arbetsgrupper som  består av medlemmar som jobbar med opinionsbildning respektive internationella samarbeten och ses ungefär en gång i månaden i Demokratipilotens lokaler på södermalm. Hör av dig till oss för att få veta när nästa möte är!

Bidra till kunskapsutveckling!

Skriv uppsats och göra praktik utomlands! Vart åka, hur hitta handledare, vad skriva om? Flera av oss i Psykologer utan gränser har forskarbakgrund och har gjort uppsatser och praktiker utomlands. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med idéer eller stöd i handledning. Vi hjälper dig med ämnesuppslag och kontakter till våra samarbetsprojekt i bland annat Bolivia, Etiopien, Nicaragua.

På väg till Bolivia, Etiopien eller Indien?

Vill du praktisera dina kunskaper i psykologi och bidra till Psykologer utan gränsers samarbetsprojekt? Kontakta oss för att diskutera möjligheter att medverka i workshops, bidra till datainsamling och delta på annat sätt.

Verksamhet utanför Stockholm!

Vi har en redan en del lokalgrupper ute i landet , men är DU/ din grupp/klass intresserad av att starta upp en lokalförening där du bor – hör av dig så hjälper vi till med uppstart!