Bli aktiv

Visa ditt intresse för styrelsen eller kom på informationsmöte!

I mars 2023 är det dags för årsmöte igen. Se vår facebooksida eller inlägg här på hemsidan för information om nominering. Du kan alltid visa intresse att vara med på ett styrelsemöte för att lyssna, för att bilda dig en uppfattning för att kandidera om det blir en ledig plats eller till nästa år. Styrelsemöten hålls regelbundet.  Hör av dig till oss. 

Lokalgrupper och arbetsgrupper

Vi ordnar onlinemöten med olika tema och ibland fysiska medlemsmöten, informationskvällar och föreläsningar – håll utkik på facebooksidan som är den mest uppdaterade informationskanalen. Ibland är det lite mindre verksamhet, ofta eftersom vi inte hinner ordna något just då eller fokuserar på annat. Allt arbete är helt ideellt och bygger på medlemmarnas engagemang. 

Hör av dig till oss på info@psykologerutangranser. se för att höra efter vilka arbetsgrupper som finns just nu. I och med pandemin så har de flesta lokalgrupper lagts på is och arbetsgrupper som setts online har i stället tagit form, men det kan snabbt ändras och bli fysiska möten igen. Vill ni starta upp en lokalförening eller ett projekt där du bor – hör av dig så hjälper vi till med uppstart!

Just nu finns en aktiv arbetsgrupp kring projektet i Etiopien, där vi sätter ihop en utbildning för personal på Hope for Korah och stödjer en lokal psykolog.

Bidra till ökad kunskap och kunskapsspridning!

Skriv uppsats och göra praktik utomlands? Vart åka, hur hitta handledare, vad skriva om? Flera av oss i Psykologer utan gränser har forskarbakgrund och har gjort uppsatser och praktiker utomlands. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med idéer eller stöd i handledning. Vi hjälper dig med ämnesuppslag och (när det finns och går) med kontakt till våra samarbetsprojekt.

På väg till Bolivia eller Etiopien?

Vill du praktisera dina kunskaper i psykologi och bidra till Psykologer utan gränsers samarbetsprojekt? Kontakta oss för att diskutera möjligheter att medverka i workshops, bidra till datainsamling och delta på annat sätt.