Om oss

Psykologer utan gränser är en ideell förening för psykologer, psykologstudenter och andra som kan arbeta internationellt med psykologisk kunskap eller vill verka opinionsbildande. Föreningen bildades 2012 och har sedan dess bedrivit både internationella och nationella projekt.

Våra internationella projekt handlar ofta om att knyta kontakter och jobba tillsammans med psykologer och organisationer på plats, detta då de har  god kännedom om den aktuella kulturen och kontexten. Vi fokuserar främst på länder där  tillgången på psykologiska tjänster och kunskaper av  någon anledning är låg eller inte möter de behov som finns hos befolkningen. Tillsammans med våra samarbetspartners lägger vi upp en plan för hur vi bäst kan bidra, antingen genom handledning, fortbildning, kunskapsutbyte eller ekonomiska bidrag – allt beror på hur situationen ser ut på plats.

Kärnan i våra nationella projekt är informationsspridning och opinionsbildning. Ofta är fokus global mental hälsa, hur migration och psykisk ohälsa hänger ihop eller mental hälsa som en viktig punkt i biståndsarbete.