Hem

Välkommen till Psykologer utan Gränser

Psykologer  utan gränser är en ideell förening för psykologer, psykologstudenter och andra som villarbeta internationellt med psykologisk kunskap eller verka opinionsbildande. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och arbetar för att främja mental hälsa och bekämpamental ohälsa globalt, samt arbeta för ökad psykologisk kunskap. Genom internationella och nationella projekt stöder vi psykologer och andra yrkeskategorier som möter mental ohälsa. Vi verkar även opinionsbildande i nationella och internationella sammanhang. I våra internationella projekt arbetar vi genom lokala resurser kring arbetet med mental ohälsa som har god kännedom om den aktuella kulturen och kontexten

                                       Var med och stöd oss i vårt globala arbete för psykisk hälsa.

                                        Just nu har vi en stor insamling på vår Facebook sida där vi                                           samlar in pengar till förmån att kunna utbilda fler i                                                               evidensbaserad PTSD behandling i Etiopien. Swisha ditt                                                   valfria belopp till  1230269928

Stöd vårt arbete

Gåvor inbetalas till postgironummer 654131-2, markera inbetalningen med "GÅVA".  Alla pengar som skänks på detta viset går oavkortat till våra projekt för att stödja utländska psykologer i deras yrkesutövande!

WORKSHOP med Lira Ortiz och Psykologer utan gränser

ATT ÖKA HOPP OCH SJÄLVTILLIT HOS ENSAMKOMMANDE OCH FLYKTINGAR VID ASYLPROCESSEN OCH AVSLAG

I föreläsningen beskrivs ett arbetssätt baserat på Motivational interviewing,MI och grit (uthållighet) och som är tänkt att användas vid kortare kontakter med ensamkommande. Arbetssättet kan även användas av professionella men då som komplement till andra interventioner. Syftet är att förmedla hopp och vad som kan ge styrka under asylprocessen och vid avslagsbeslut. Föreläsningen är baserad på manualen: korta interventioner för ensamkommande och flyktingar, där de befinner sig, av Lira Ortiz,2018
Alla som är intresserade av arbete med korta konsultationer, ingen förkunskaps krävs.

21/4 kl 12-16                                                                                                                                                                                               

Plats
Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP),Liljeholmstorget 7 , Liljeholmen
Medlemmar i PUG går in gratis
Övriga
-200kr för arbetande
-100kr för studenter/arbetssökande

Begränsat antal platser, föranmälan krävs! Maila Info@psykologerutangranser.se eller tryck HÄR

En god jul och ett gott nytt 2018 till så många som möjligt – var med och stöd en psykolog i Etiopien!

För 100 eller 200 kr är du med och möjliggör att barn och familjer i Addis Abeba i Etiopien får vård av en psykolog. Du får också ett fint gåvobrev sänt till dig via mejl att ge bort i juklapp eller lägga under granen till dig själv.

Psykologer utan gränser arbetar med ideella krafter för att öka tillgängligheten av psykologisk kunskap globalt och nationellt. Genom samarbeten med andra ideella organisationer och vårdgivare på olika platser i världen, däribland Etiopien, bidrar vi till att utveckla arbete för psykisk hälsa.

I Etiopien samarbetar vi med organisationen Bright Star Ethiopia vars verksamhet riktar sig mot tre huvudsakliga målgrupper; barn som bor på gatan, barn som arbetar och prostituerade kvinnor. Dessa grupper har en hög förekomst av traumarelaterad ohälsa, inte sällan med samtidigt drogberoende. Genom utbildning, trygga boenden och terapeutisk verksamhet arbetar de mot målet att göra dessa individer fria, friska och självständiga. Psykologer utan gränsers och Bright Star Ethiopias samarbete har hittills resulterat i en utbildning i psykotraumatologi och handledning av behandlare. Nu vill vi bidra med kunskap, engagemang och ekonomiskt stöd till enheten för psykisk ohälsa på helt nya ”Freedom clinic”, en barn och mödravårdsmottagning som startat under 2017. Gåvobrevet kommer inehålla mer information om Bright Star Ethiopias psykolog Abebe Adey och hur han bedriver sitt arbete på kliniken.

Så välkommen att stötta Bright Star Ethiopias psykolog och bidra till en värdefull verksamhet för barn och kvinnor i stort behov av vård och stöd!

För att köpa ett gåvobrev till dig själv eller någon annan, följ instruktionerna på länken här: https://goo.gl/forms/k1wTrdO1NpiX9Pu33 och sätt in betalningen på PG-nummer: 654131-2 senast den 13/12!

Vid frågor, hör av dig till info@psykologerutangranser.se

Vårt mål är helt enkelt en God Jul och ett Gott Nytt År till fler, hoppas du vill vara med!

Hjälp oss göra en skillnad

Hjälp forskningen kring PTSD

VILL DU HJÄLPA TILL MED EN FORSKNINGSSTUDIE

Karolinska institutet söker deltagare till en studie som kommer undersöka en intervention för att minska påträngande minnen hos unga asylsökande/flyktingar. Denna grupp lider i högre grad än befolkningen i mottagarländerna av psykisk ohälsa, som exempelvis av post traumatisk stress syndrom (PTSD) vilka huvudsakliga symtom är påträngande minnen/Flashbacks.  Dessa minnen från det traumatiska händelserna kan dyka upp när som helst och kan orsaka nedsatt livskvalité.

Vad är syftet med studien?

De finns ett stort behov av nya och effektiva metoder för att minska post-traumatisk stress symtom bland flyktingar och i synnerhet bland unga ,som utgör en stor andel av flyktinggruppen och som dessutom riskerar att i mindre utsträckning få tillgång till behandling. Professor Emily Holmes vid Karolinska Institutet har genomfört ett antal studier som visat att en kort, kontrollerad, beteendeinriktad intervention som innehåller ett datorspel, kan minska frekvensen av påträngande traumatiska minnen. Nu vill de undersöka om denna intervention kan hjälpa asylsökande/flyktingar i Sverige som lider av obehagliga Flashbacks.

Hur kan du/ni hjälpa?

Vi behöver er hjälp att komma i kontakt med asylsökande/flyktingar som skulle kunna delta i den här studien. Deltagarna som söks är asylsökande eller flyktingar som är mellan 18-25 år.

Inom studien kommer deltagarna att:

  • Träffa forskare från Karolinska institutet vid 5-6 tillfällen
  • Registrera frekvensen av påträngande minnen i en dagbok innan och efter interventionen
  • Genomföra interventionen, innehållande att spela Tetris via en smart phone
  • Fylla i frågeformulär

Den aktuella studien är en viktigt steg mot att kunna erbjuda en storskalig och effektiv behandling för påträngande minnen som är anpassad för en flyktingpopulation. Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till ansvarig för studien

Klara Olofsdotter Lauri, Forskningsassistent

Department of Clinical Neuroscience ( CNS)

Karolinska institutet

klara.lauri@stud.ki