Hem

Välkommen till Psykologer utan Gränser

Psykologer utan gränser är en ideell förening för psykologer, psykologstudenter och andra som vill arbeta internationellt med psykologisk kunskap eller verka opinionsbildande. Föreningen är religiöst och politiskt obunden och arbetar för att främja mental hälsa och bekämpa mental ohälsa globalt, samt arbeta för ökad psykologisk kunskap. Genom internationella och nationella projekt stöder vi psykologer och andra yrkeskategorier som möter mental ohälsa. Vi verkar även opinionsbildande i nationella och internationella sammanhang. I våra internationella projekt arbetar vi genom lokala resurser kring arbetet med mental ohälsa som har god kännedom om den aktuella kulturen och kontexten.

Stöd vårt arbete

Gåvor inbetalas till postgironummer 654131-2, markera inbetalningen med "GÅVA".  Alla pengar som skänks på detta viset går oavkortat till våra projekt för att stödja utländska psykologer i deras yrkesutövande!