Workshop – PS23

Den 7e oktober deltog PUG som föreläsare på PS23 – en nationell kongress för psykologstudenter och PTP-psykologer. I år hölls kongressen på Karolinska Institutet i Stockholm och temat för kongressen var hållbarhet. Vi från PUG höll en kombinerad föreläsning och workshop med rubriken: Utmaningar inom global mental hälsa – hur kan psykologin bidra?

Sofie Dahlman, styrelsemedlem, inledde med en kort föreläsning kring mental global hälsa och presenterade tre förslag på utmaningar inom detta fält – fattigdom, bristen på psykologer samt stigmatisering. Linn Larsen och Sofia Isaksson, styrelsemedlemmar, höll sedan i en workshop där deltagarna fick diskutera hur man som psykolog kan bidra till att belysa och hitta lösningar på dessa utmaningar. Några av deltagarnas reflektioner ser ni på bilden nedan.

Stort tack till alla er som deltog! Och tack till PS23 för inbjudan!