KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Varmt välkomna till Psykologer utan gränsers årsmöte den 10 juni kl. 18.30. Mötet sker online (se event). Alla välkomna, inget medlemskap krävs för närvaro. Vi kommer att berätta lite om ett samarbetsprojekt i Etiopien som två studenter kommer att besöka i år. Vill du engagera dig i styrelsen och eventuellt driva ett eget projekt? Maila ställföreträdande valberedare: hjalpmotsjalvhjalp@gmail.com

Globala samtal: Samisk hälsa 30 november kl 12-13

Vill du lära dig mer om samers hälsa i Sverige? Välkommen på denna öppna lunch-föreläsning med Jon Petter Stoor, 30 november kl 12-13! Jon Petter är Leg psykolog, PhD Postdoktor vid Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet samt forskare vid Senter for samisk helseforskning, UiT i Norge. Han har de sista 10 åren arbetat med psykisk hälsa och suicidprevention bland samer och koordinerar nu en samisk hälsoforskningsgrupp på UmU samt har ansvarat för den första svenska nationella samiska folkhälsoundersökningen: ”Samisk Hälsa på Lika Villkor”. Som kursansvarig på Sveriges och Sápmis enda universitetskurs i same- och urfolkshälsa, ger föreläsningen en introduktion till detta fält, med fokus på psykisk hälsa. Föreläsningen beräknas hålla på i ca 45 min, och därefter finns tid för frågor. Zoomlänk postas i evenemanget. Gratis för alla! Se eventet här.

Workshop – PS23

Den 7e oktober deltog PUG som föreläsare på PS23 – en nationell kongress för psykologstudenter och PTP-psykologer. I år hölls kongressen på Karolinska Institutet i Stockholm och temat för kongressen var hållbarhet. Vi från PUG höll en kombinerad föreläsning och workshop med rubriken: Utmaningar inom global mental hälsa – hur kan psykologin bidra?

Sofie Dahlman, styrelsemedlem, inledde med en kort föreläsning kring mental global hälsa och presenterade tre förslag på utmaningar inom detta fält – fattigdom, bristen på psykologer samt stigmatisering. Linn Larsen och Sofia Isaksson, styrelsemedlemmar, höll sedan i en workshop där deltagarna fick diskutera hur man som psykolog kan bidra till att belysa och hitta lösningar på dessa utmaningar. Några av deltagarnas reflektioner ser ni på bilden nedan.

Stort tack till alla er som deltog! Och tack till PS23 för inbjudan!

Globala samtal: Föräldrastöd över kulturgränser

Den 7 september hade Psykologer utan gränser ett digitalt seminarium på temat Föräldrastöd över kulturgränser. Doktoranden Maja Västhagen från Karolinska Institutet talade om sin pågående forskning om flyktingars upplevelser samt om en metareview av föräldrastöd. Michael Dahlman, ordförande i föreningen, talade om hur programmet Vägledande samspel har prövats i många olika kulturella kontexter och hur vägledarna i programmet har tacklat olika lokala utmaningar. Temat kanske återkommer nästa år om det finns fortsatt intresse!

Globala samtal: Skriva uppsats utomlands

Är du psykologstudent och är nyfiken på att skriva uppsats utomlands? Då är du varmt välkommen till vår föreläsning! Föreläsningen sker i hybridform – både via zoom samt på plats i Örebro. Detta blir en kväll full med inspiration där praktisk information blandas med personliga erfarenheter. Evenemanget är gratis för medlemmar och kostar 50 kr för övriga. Medverkande är:


– Sofie Dahlman, leg. psykolog. Erfarenhet av uppsatsskrivande i Bolivia och Etiopien.
– Rebecka Frimodig, leg. psykolog. Erfarenhet från Sydafrika.
– Klara Jönsson och Rebecka Stigenhed, leg. psykolog. Erfarenhet från Kenya.

Föreläsningen ges som första delen i föreläsningsserien ”Globala samtal”.

Länk till evenemanget: https://fb.me/e/5p8M9tmRa

Varmt välkommen!

ÅRSMÖTE 11 MARS 2023

Välkomna alla medlemmar och intresserade till årsmöte för Psykologer utan gränser. Vi bjuder in till en eftermiddag med samtal och årsmöte. Årsmötets innehåll med föredragningar är under arbete, så mer detaljer kommer. Anmäl intresse för att vara med redan nu, till: info@psykologerutangransersverige.se

Vill du nominera eller kandidera till styrelsen kan du skicka detta till valberedningen genom: hjalpmotsjalvhjalp@gmail.com

Tid: Lördag 11/3 2023 kl. 14.00-16.00

Plats: Online. Länk till mötet kommer i facebookevent och på mailen till de som anmäler sig.

Årsmöte dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgift och medlemsvillkor (förslag: samma som tidigare).

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11. Val av styrelse i föreningen för en tid av 1 år.

12. Val av revisor samt suppleant.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (Styrelsens förslag om motionstid se nedan.)

14. Val av valberedning som består av 2 personer som inte ingår i styrelsen.

15. Övriga frågor.

Känsloskola i Etiopien!

PUG och Hope for Korah, en organisation i Etiopien som arbetar för att familjer ska komma ut ur fattigdom, samarbetar för att öka kunskap om Psykologi. Vi har satt ihop en känsloskola som vi utbildar i oline under januari-maj 2023. Vill du vara med? Hör av dig till oss. Läs mer under projekt.

Årsmöte och samtal med Erica Mattelin om psykisk hälsa hos barn på flykt!

Varmt välkomna på årsmöte med Psykologer utan gränser på zoom lördag 26 mars kl 15:00-16:30! Vi inleder kl. 15:00 med ett samtal med Erica Mattelin, leg. psykolog, doktorand vid Linköpings universitet och vinnare av stora psykologpriset 2021. Ericas forskningsfokus är psykisk hälsa hos barn på flykt. Efter samtalet fortsätter vi med årsmötet. Dagordning bifogas. 

PS! Kom ihåg att förnya ditt medlemskap inför årsmötet! Mer info på http://www.psykologerutangranser.se/bli-medlem/ 

 

Årsmöte dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

 1. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 3. Fastställande av medlemsavgift och medlemsvillkor

 4. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

 5. Val av styrelse i föreningen för en tid av 1 år.

 6. Val av revisor samt suppleant.

 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 8. Val av valberedning som består av 2 personer som inte ingår i styrelsen.

 9. Övriga frågor.

————————————————

Intresserad av global psykologi? 

Nominera dig nu! 

Vill du, eller känner du någon som vill engagera sig i PUG:s styrelse? Vi tar nu emot nomineringar till styrelsen. Nomineringstiden är 11-23 mars 2022! Det är bara att skicka in namn och kontaktuppgift till mailadressen nedan. 

Vi söker dig som är psykolog eller psykologstudent och som har ett intresse för globala frågor. Du kan vilja göra en stor eller liten insats, eller bara prova på styrelsearbete. Under året fortsätter PUG med sitt fokus på global mental hälsa. Det finns möjlighet för styrelsen att ta initiativ till nya projekt. Det är bra men självklart inget krav att ha erfarenhet från ideella föreningar. Är du intresserad så kontaktar vi dig och berättar mer samt ställer några frågor till dig. 

Skicka din nominering till hjalpmotsjalvhjalp@gmail.com

21-01-25 Samtalsserie med psykologer med internationell erfarenhet

Ny samtalsserie, onsdagen den 27/1 kl. 18!
Vill du få lite inspiration? Psykologer utan gränser i samarbete med Sebastian Zinfandel (moderator och initiativtagare) bjuder in till en samtalsserie där psykologer med internationell erfarenhet berättar, svarar på frågor och samtalar. Psykologstudenter och psykologer är varmt välkomna att delta i samtalet. OBS: För att delta i eventet och få länk till zoom, ansök om medlemsskap i gruppen ”Psykologer och internationellt humanitärt arbete”, som är PUG:s nya forum för att dela med sig av och tipsa om internationella erfarenheter. I den gruppen ligger eventet och länk till zoom kommer dit!
Upplägget kommer att bestå av ca 10 minuter intervju med en internationellt erfaren psykolog, och sedan 20 minuter av samtal och frågor från deltagare i samtalet. Träffarna kommer att ske över Zoom, varannan onsdag, kring kl. 18.
Det kommer vara ett tillfälle att mötas och träffa kollegor man kanske aldrig annars hade träffat, och det kommer pågå hela våren så länge som det finns personer kvar att träffa.
De psykologer som vi kommer att fokusera på vid de tre första träffarna är:

Onsdag 27/1 – Sofie Dahlman, leg. psykolog med en masterutbildning i global hälsa samt medgrundare av Psykologer Utan Gränser och Globalpsykologerna. Sofie har skrivit två masteruppsatser, en om känsloreglering hos gatubarn i Etiopien och en om kognition hos gatubarn i Bolivia. Den senare av dem har publicerats för tidskriften Child Neuropsychology.

Onsdag 10/2 – Maya Törner, PTP-psykolog och ordförande i Psykologer Utan Gränser. Maya skrev sin uppsats i Etiopien om kulturella och kontextuella aspekter av att behandla PTSD med Prolonged Exposure.

Onsdag 24/2 – Linda Andersson, leg. psykolog med lång erfarenhet av internationellt arbete och grundare av konsultföretaget MensSanaGlobal. Linda har jobbat för FN och Läkare Utan Gränser i bland annat Sudan, Colombia, Liberia, New York och Bryssel. Idag jobbar Linda som Senior Staff Counsellor på UNHCR.

Är du psykologstudent eller psykolog med internationell erfarenhet? Kan du tänka dig att dela med dig? Kontakta Psykologer utan gränser eller skriv i gruppen ”Psykologer och internationellt humanitärt arbete”. Tack!

 

Hur påverkar Covid -19 den psykiska hälsan och psykologers arbete globalt?

Måndag 30 november kl. 12.00
Att Coronaläget i världen påverkar den psykiska ohälsan vet vi. Under året har vi haft kontakt med våra samarbetspartners för att samla in kunskap om hur Covid 19 påverkar deras arbete och deras patienter.
Resultatet av denna informationsinsamling hoppas vi kunna presentera i början av 2021, men redan nu bjuder vi in till två seminarier där psykologer från olika delar av världen delar med sig av sina erfarenheter utifrån hur Corona påverkat deras arbete och patienter.
I det andra digitala seminariet deltar:
Maya Törner, PTP psykolog, ordförande för Psykologer Utan Gränser.
Nora Choque Olsson, leg. psykolog, styrelseledamot Psykologer Utan Gränser och verksam vid Stockholms Universitet.
Abebe Adey, leg. psykolog som arbetar i den ideella organisationen Bright star i Etiopien.
Chaste Uwihoreye, master i klinisk psykologi, terapeut och forskare verksam i den ideella organisationen Uyisenga ni imanzi i Rwanda.
Varmt välkomna!