ÅRSMÖTE 11 MARS 2023

Välkomna alla medlemmar och intresserade till årsmöte för Psykologer utan gränser. Vi bjuder in till en eftermiddag med samtal och årsmöte. Årsmötets innehåll med föredragningar är under arbete, så mer detaljer kommer. Anmäl intresse för att vara med redan nu, till: info@psykologerutangransersverige.se

Vill du nominera eller kandidera till styrelsen kan du skicka detta till valberedningen genom: hjalpmotsjalvhjalp@gmail.com

Tid: Lördag 11/3 2023 kl. 14.00-16.00

Plats: Online. Länk till mötet kommer i facebookevent och på mailen till de som anmäler sig.

Årsmöte dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgift och medlemsvillkor (förslag: samma som tidigare).

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11. Val av styrelse i föreningen för en tid av 1 år.

12. Val av revisor samt suppleant.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (Styrelsens förslag om motionstid se nedan.)

14. Val av valberedning som består av 2 personer som inte ingår i styrelsen.

15. Övriga frågor.