Etiopen

Samarbete mellan PUG och Hope for Korah, Addis Ababa, Etiopien

Psykologer utan gränser har inlett ett samarbete med organisationen Hope for Korah. Organisationen verkar i ett särskilt utsatt område i Etiopiens huvudstad. De strävar mot att minska fattigdom och stödja utsatta familjer, med ett fokus på empowerment och att stärka dem i att bli självständiga. Vi deltar i arbetet att utforma ett psykosocialt program inom Hope for Korah, riktat till ensamma mödrar, familjer och barn.

Januari-maj  2023 så hålls en digital utbildning, där vi fokuserar på grundläggande känslor och strategier för att bemöta och hantera dem. Vi samarbetar också med en lokal etiopisk psykolog och bidrar ekonomiskt att hon ska kunna arbeta med psykologi på plats under projektet.

VILL DU HJÄLPA TILL? Sugen på vara med i arbetsgruppen? Hör av dig till oss. Vill du skriva uppsats inom projektet, eller volontärarbeta som psykolog eller psykologstudent? Hör av dig till oss.

Vill du bidra med pengar? Swisha ditt bidrag till 1230269928