Lokalgrupperna

Psykologer utan gränser är en ideell förening för psykologer, psykologstudenter och andra som vill arbeta internationellt med psykologisk kunskap eller vill verka opinionsbildande.

Vill du ta kontakt med någon av våra lokalgrupper? Skriv till info@psykologerutangranser.se så hänvisar vi dig vidare!

 

Stockholm

Psykologer utan gränser startade i Stockholm 2012 och har sedan dess drivit internationella projekt med syfte att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, hur man arbetar med dessa frågor utifrån rådande kultur och kontext samt för att bidra till opinionsbildning kring dessa frågor.

Stockholmsgrupper har bland annat arbetat med vårt första projekt i Bolivia där vi samarbetade med Qhanawara och stöttade en psykolog som arbetade där. De startade också upp Indienprojektet – ett samarbetsprojekt med lokala organisationer som arbetar med kastlösa respektive utsatta kvinnor och barn. De har också i samarbete med Globalpsykologerna stöttat volontärer som arbetar med nyanlända. Detta genom föreläsningar kring psykologiska faktorer vid migration och flykt.

 

Örebro

Psykologer utan gränser i Örebro startades upp under vintern 2015 och har främst haft fokus på migration och kunskapsspridning. Lokalgruppen har tidigare ordnat två öppna filmvisningar på Bio Roxy med temat migration och psykologi, med syfte att väcka reflektion om psykologi och globala frågor i Örebro. Då visade bla filmen Mediterranea, en gripande film om några människors resa över Medelhavet och möte med den europeiska kontinenten.  Efter filmen diskuterades de psykologiska mekanismer som coping, locus of Control och hur vi människor påverkas av och tar oss igenom påfrestningar på olika sätt. Den andra filmen, Unge Freud i Gaza, väckte många tankar och känslor kring hur vi bedriver terapi i olika delar av världen, om psykologi rollen, etik och de olika förutsättningar som vi människor lever och arbetar i.

 

Göteborg

Gruppen startade i Göteborg under våren 2015. Har regelbundna möten med fokus på internationellt-lokalt och opinionsbildande arbete. Vi har anordnat olika seminarium, handlett och stöttat volontärer som arbetar med nyanlända, samt arbetat med att etablera internationella samarbeten, t.ex. i Etiopien.

Lokalgruppen i GBG har samarbetat med organisationen Treskablinoll i deras projekt ” förskolebrevet”. Tillsammans har vi tagit fram riktlinjer för att skapa dialog mellan föräldrar och förskola, öka kunskap kring sexuella övergrepp och hur man kan främja barns integritet.

 

Linköping

Psykologer utan gränsers lokalgrupp i Linköping startades under början av 2016. Har haft föreläsningar om stresshantering för personer som arbetar ideellt på Frivilligcentralen i Norrköping. Har även haft planer på att hålla föreläsningar om trauma hos nyanlända

Kontaktuppgifter:  pug.linkoping@gmail.com

 

Östersund

Lokalgruppen i Östersund startade upp under 2016.