Lokalgrupperna

Psykologer utan gränser är en ideell förening för psykologer, psykologstudenter och andra som vill arbeta internationellt med psykologisk kunskap eller vill verka opinionsbildande.

 

Lokalgrupper:

Stockholm

Psykologer utan gränser startade i Stockholm 2012 och har sedan dess drivit internationella projekt med syfte att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, hur man arbetar med dessa frågor utifrån rådande kultur och kontext samt för att bidra till opinionsbildning kring dessa frågor.

Ett av projekten i Stockholmsföreningen är just nu ett handledningsprojekt där vi stödjer en psykolog som arbetar med barn i Qhanawara som har pågått under några års tid. Just nu väntar vi på att Qhanawara ska anställa en ny psykolog så att handledningen kan dra igång igen.

I ett nystartat projekt där vi samarbetar med två ideella organisationer, Russ Foundation och Evidense som arbetar med kastlösa respektive utsatta kvinnor och barn i Tamilnadu i södra Indien, arbetar vi fram ett anpassat material kring traumabehandling.

I ett annat nytt projekt, vårt  första nationella projekt, fokuserar vi på arbetat med flyktingar i Sverige där vi genom föreläsningar, i samarbete med Globalpsykologerna, stöttar volontärer som arbetar med nyanlända kring psykologiska faktorer vid migration och flykt.

Vill du ha kontakt med stockholmsgruppen? Skriv till info@psykologerutangranser.se!

Örebro

Psykologer utan gränser i Örebro startades upp under vinder 2015 och har under 2016 haft fokus främst på migration och kunskapsspridning. Lokalgruppen har tidigare ordnat två öppna filmvisningar på Bio Roxy med temat migration och psykologi, med syfte att väcka reflektion om psykologi och globala frågor i Örebro. Då visade bla filmen Mediterranea, en gripande film om några människors resa över Medelhavet och möte med den europeiska kontinenten.  Efter filmen diskuterades de psykologiska mekanismer som coping, locus of Control och hur vi människor påverkas av och tar oss igenom påfrestningar på olika sätt. Den andra filmen, Unge Freud i Gaza, väckte många tankar och känslor kring hur vi bedriver terapi i olika delar av världen, om psykologi rollen, etik och de olika förutsättningar som vi människor lever och arbetar i.

Under 2017 ligger arbetet lite vilande men bor du i området och vill engagera dig är det bara att höra av dig!

Kontaktuppgift: rebecka.frimodig@outlook.com

 

Göteborg

Gruppen startade i Göteborg under våren 2015. Har regelbundna möten med fokus på internationellt-lokalt och opinionsbildande arbete. Vi anordnar olika seminarium, handleder och stödjer volontärer som arbetar med nyanlända samt arbetar med att etablera internationella samarbeten, just nu i Etiopien

Lokalgruppen i GBG har samarbetat med organisationen Treskablinoll i deras projekt ” förskolebrevet”. Tillsammans har vi tagit fram riktlinjer för att skapa dialog mellan föräldrar och förskola, öka kunskap kring sexuella övergrepp och hur man kan främja barns integritet.

Vill du ha kontakt med göteborgsgruppen? Skriv till info@psykologerutangranser.se så hänvisar vi dig vidare!

 

Linköping

Psykologer utan gränsers lokalgrupp i Linköping startades under början av 2016. Har haft föreläsningar om stresshantering för personer som arbetar ideellt på Frivilligcentralen i Norrköping. Ska även hålla föreläsningar om trauma hos nyanlända

Kontaktuppgifter:  pug.linkoping@gmail.com

 

Östersund

Lokalgruppen i Östersund startade upp under 2016 och ligger just nu i startgroparna för att planera sitt arbete.

Vill du ha kontakt med östersundsgruppen? Skriv till info@psykologerutangranser.se så hänvisar vi dig vidare!