Lokalgrupperna

Psykologer utan gränser är en ideell förening för psykologer, psykologstudenter och andra som vill arbeta internationellt med psykologisk kunskap eller vill verka opinionsbildande. Sedan pandemins start så har verksamheten blivit digital (i väntan på att kunna ses igen) så många av våra lokalgrupper och fysiska möten är därför vilande just nu. Istället har engagemang samlats kring projekt och frågor digitalt, i arbetsgrupper. Planer finns dock att starta upp lokalgrupper igen när situationen tillåter att vi ses. Vill du träffa andra globalt intresserade där du bor och vara med och starta upp lokalgrupper igen? Skriv till info@psykologerutangranser.se så hänvisar vi dig vidare!

 

Stockholm

Psykologer utan gränser startade i Stockholm 2012 och 2012-2020 drivit internationella projekt med syfte att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, hur man arbetar med dessa frågor utifrån rådande kultur och kontext samt för att bidra till opinionsbildning kring dessa frågor.

Stockholmsgrupper har bland annat arbetat med vårt första projekt i Bolivia där vi samarbetade med Qhanawara och stöttade en psykolog som arbetade där. De startade också upp Indienprojektet – ett samarbetsprojekt med lokala organisationer som arbetar med kastlösa respektive utsatta kvinnor och barn. De har också i samarbete med Globalpsykologerna stöttat volontärer som arbetar med nyanlända. Detta genom föreläsningar kring psykologiska faktorer vid migration och flykt. Sedan pandemins start är lokalgruppen vilande. Kontakta styrelsen om du önskar dra igång något eller vill hänga på när det drar igång igen.

 

Örebro

Psykologer utan gränser i Örebro startades upp under vintern 2015 och hade åren 2015-2018 främst haft fokus på migration och kunskapsspridning. Lokalgruppen ordnade bl.a. öppna filmvisningar på Bio Roxy med temat migration och psykologi, med syfte att väcka reflektion om psykologi och globala frågor i Örebro. Då visades bla filmen Mediterranea, en gripande film om några människors resa över Medelhavet och möte med den europeiska kontinenten.  Efter filmen diskuterades de psykologiska mekanismer som coping, locus of Control och hur vi människor påverkas av och tar oss igenom påfrestningar på olika sätt. Den andra filmen, Unge Freud i Gaza, väckte många tankar och känslor kring hur vi bedriver terapi i olika delar av världen, om psykologi rollen, etik och de olika förutsättningar som vi människor lever och arbetar i.

Sedan pandemins start är lokalgruppen vilande. Kontakta styrelsen om du önskar dra igång något eller vill hänga på när det drar igång igen. Flera av medlemmarna i styrelsen bor i eller nära Örebro för tillfället. Kontakter finns bl.a. i Etiopien.

 

Göteborg

Gruppen startade i Göteborg under våren 2015 och arbetade åren därefter ganska aktivt, bl.a. med regelbundna möten med fokus på internationellt-lokalt och opinionsbildande arbete. De har anordnat olika seminarium, handlett och stöttat volontärer som arbetar med nyanlända, samt arbetat med att etablera internationella samarbeten, t.ex. i Etiopien.

Lokalgruppen i Göteborg har även samarbetat med organisationen Treskablinoll i deras projekt ” förskolebrevet”. Tillsammans har de tagit fram riktlinjer för att skapa dialog mellan föräldrar och förskola, öka kunskap kring sexuella övergrepp och hur man kan främja barns integritet. Sedan pandemins start är lokalgruppen vilande. Kontakta styrelsen om du önskar dra igång något eller vill hänga på när det drar igång igen.

 

Linköping

Psykologer utan gränsers lokalgrupp i Linköping startades under början av 2016 och hade åren därefter föreläsningar om stresshantering för personer som arbetar ideellt på Frivilligcentralen i Norrköping. Har även haft planer på att hålla föreläsningar om trauma hos nyanlända. Sedan pandemins start är lokalgruppen vilande. Kontakta styrelsen om du önskar dra igång något eller vill hänga på när det drar igång igen.

Kontaktuppgifter:  pug.linkoping@gmail.com

 

Skåne

Lokalgruppen i Skåne var i startgroparna att starta upp våren 2020, men pandemin satte hinder för att träffas och gruppen planerar att ta ett nytag under 2022. Gruppen vill bidra till ökad kunskap om arbete med psykisk hälsa/ ohälsa utifrån en internationell kontext genom exempelvis föreläsningar, workshops och informativa projekt. I nuläget finns etablerade kontakter i Mexiko och Guatemala som vi hoppas kunna utveckla givande samarbeten med. För ytterligare information eller om du själv vill engagera dig i arbetet är du varmt välkommen att kontakta oss på vår mejl.
Kontaktuppgifter: pugskane@gmail.com

 

Östersund

I Östersund fanns en lokalgrupp under 2016-2018 men gruppen är nu vilande. Kontakta styrelsen om du önskar dra igång något eller vill hänga på när det drar igång igen.