Etiopen

 

Samarbete mellan PUG och Bright Star Ethiopia, Addis Ababa, Etiopien

Psykologer utan Gränser har under flera år haft ett samarbete med organisationen Bright Star Ethiopia i Addis Ababa, Etiopien. Bright Star Ethiopias verksamhet riktar sig mot tre huvudsakliga målgrupper; barn som bor på gatan, barn som arbetar och unga kvinnor som prostituerar sig. Dessa grupper har generellt sett en hög förekomst av PTSD och traumarelaterad ohälsa, inte sällan med samtidigt drogberoende. Genom utbildning, trygga boenden och miljöterapeutisk verksamhet arbetar de mot målet att göra dessa individer fria, friska och självständiga.

Vi i PuG har bland annat bidragit med handledning, kompetensutveckling, material och ekonomiskt stöd. Vi har haft medlemmar från oss som gjort studiebesök i Bright Stars verksamhet och fått med sig värdefull kunskap om hur de jobbar, samt hållit i workshops om psykotraumatologi. Projektet lever vidare och vi har fortsatt kontakt med organisationen.