Etiopen

Samarbete mellan PUG och Hope for Korah, Addis Ababa, Etiopien

Psykologer utan gränser har inlett ett samarbete med organisationen Hope for Korah. Organisationen verkar i ett särskilt utsatt område i Etiopiens huvudstad. De strävar mot att minska fattigdom och stödja utsatta familjer, med ett fokus på empowerment och att stärka dem i att bli självständiga. Samarbetet kommer kretsa kring utformandet av ett psykosocialt program riktat till ensamma mödrar, med möjlighet till fler insatser.

Under våren 2021 planerades för att två av våra styrelsemedlemmar skulle besöka Hope for Korah. Detta i samband med deras examensuppsats som kommer undersöka psykologiska konstrukt som gynnar organisationens arbete för att stärka ensamma mödrar i att bli självförsörjande. Resan förhindrades av covid-19, men en internationell grupp inom föreningen har skapats för att planera framtida samarbeten med Hope for Korah.