Globala samtal: Föräldrastöd över kulturgränser

Den 7 september hade Psykologer utan gränser ett digitalt seminarium på temat Föräldrastöd över kulturgränser. Doktoranden Maja Västhagen från Karolinska Institutet talade om sin pågående forskning om flyktingars upplevelser samt om en metareview av föräldrastöd. Michael Dahlman, ordförande i föreningen, talade om hur programmet Vägledande samspel har prövats i många olika kulturella kontexter och hur vägledarna i programmet har tacklat olika lokala utmaningar. Temat kanske återkommer nästa år om det finns fortsatt intresse!