Globala samtal: Samisk hälsa 30 november kl 12-13

Vill du lära dig mer om samers hälsa i Sverige? Välkommen på denna öppna lunch-föreläsning med Jon Petter Stoor, 30 november kl 12-13! Jon Petter är Leg psykolog, PhD Postdoktor vid Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet samt forskare vid Senter for samisk helseforskning, UiT i Norge. Han har de sista 10 åren arbetat med psykisk hälsa och suicidprevention bland samer och koordinerar nu en samisk hälsoforskningsgrupp på UmU samt har ansvarat för den första svenska nationella samiska folkhälsoundersökningen: ”Samisk Hälsa på Lika Villkor”. Som kursansvarig på Sveriges och Sápmis enda universitetskurs i same- och urfolkshälsa, ger föreläsningen en introduktion till detta fält, med fokus på psykisk hälsa. Föreläsningen beräknas hålla på i ca 45 min, och därefter finns tid för frågor. Zoomlänk postas i evenemanget. Gratis för alla! Se eventet här.