Psykologi vid migration

Ett av föreningens syften är att sprida psykologisk kompetens till omåden där det saknas och behövs. Sedan 2015, då det kom många flyktingar från bl.a. Syrien, så har PuG arbetat med att sprida kunskap om psykologi vid flykt. Sedan dess har behovet varierat, men sedan våren 2022 har vi åter sett ett behov av att sprida kunskap om hur vi kan stötta och bemöta människor som flyr krig.

”/”

Under 2022 har PuG i samarbete med Psykologprogrammet på Örebro universitet satt ihop en presentation om psykologi vid migration, ”Var som en blompinne”, som medlemmar kan hjälpa till att sprida. Det finns en power point att utgå ifrån! Psykologstudenter på de senare terminerna och legitimerade psykologer kan enkelt lära sig att hålla denna presentation. Presentationen tar ca två timmar att hålla och riktar sig till personer som möter flykingar från Ukraina och andra delar av världen.

”/”

Vill du hålla en föreläsning där du bor eller online? Det är ett konkret sätt att göra skillnad. Hör av dig till oss och håll utkik på Facebooksidan efter nästa utbildningstillfälle.