Traumaprojekt i södra Indien!

Psykologer Utan Gränser söker nu engagerade till ett projekt kring trauma/traumabehandling i samarbete med två lokala biståndsorganisationer i södra Indien. Vi kommer att starta upp ett projekt som handlar om att stötta två lokala biståndsorganisationer med kunskap om traumareaktioner och traumabehandling. Projektet är i en uppstartsfas och kommer att troligen att handla om att både ta fram material för psykoedukation kring trauma samt utbildning om traumabearbetning. Målgruppen som biståndsorganisationerna arbetar med är framförallt Daliter (kastlösa) och andra marginaliserade grupper som ofta utsätts för vålds- och sexualbrott.

Så har du ett intresse för att jobba med frågor rörande trauma och eller södra Indien, eller kanske till och med sitter på kontakter eller specialkunskap inom området? Hör av dig till vår mail, facebooksida eller direkt här på hemsidan via vårt kontakt-formulär!

12115754_488966621285559_5997166227489177613_n